Poređenje kolaborativnih robota i industrijskih robota - šta se zapravo isplati? (utorak, 11.5.2021)

Ovo je vebinar za sve "Robotic" inženjere, za sve koji to želite postati i za sve one koji razmišljate o robotizaciji proizvodnih okruženja. Vebinar odgovoriće na pitanje "kada odabrati industrijski robot, a kada kolaborativni robot" i šta se na kraju isplati.

Sadržaj vebinara:

  • Šta nam donose industrijski roboti, a šta nam donose kolaborativni roboti – pregled funkcija i glavnih razlika
  • Prednosti i slabosti - industrijski vs. kolaborativni roboti
  • Da li industrijski roboti mogu raditi sa safety komponentama? Da li to znači potpunu kolaborativnost?
  • Pregled aplikacija za kolaborativne robote

Početak u 10.30, trajanje 90 minuta. Prijava preko info@inea.rs.

Kolaborativni roboti Mitsubishi Electric nude iznimnu preciznost, dugi životni vek, sve kolaborativne funkcije i industrijski dizajn robotske ruke.