OPC Router /// inray industriesoftware

Neprekidna optimizacija i automatizacija proizvodnih procesa je kritičan faktor iza postizanja kvalitete proizvoda, efikasnosti proizvodnje, kao i uspeha posla. 

OPC Router zamenjuje stare komunikacione puteve i nudi potpunu integraciju PLC-jeva, PCS (procesnih kontrolnih sistema), SCADA, MES, SQL servera, printera, e-mail servera i ERP sistema. OPC Router kao centralna komunikaciona platforma nudi automatizovanu razmenu podataka uz integraciju svih sistema i izolovanih aplikacija od nivoa senzora pa do oblaka.

Uz prikupljanje podataka iz vaših procesa moguć je neprekidan pregled nad vašim proizvodnim pogonom. Mogući načini upotrebe su skoro neograničeni i mogu biti implementirani sa vaše strane - mi vam nudimo sveobuhvatne obuke za različite načine upotrebe i aplikacije.

Na ovom linku (klik) možete dobiti demo verziju OPC Routera.

OPC Router

OPC Router kao softverski alat povezuje različite industrijske sisteme preko moćnih komunikacionih plug-ina. Kao centralna komunikaciona platforma, OPC Router osigurava razmenu podataka između PLC, baza podataka, MES i SAP sistema, Excel alata i mnogih drugih sistema. Prenos podataka je pokrenut prema određenim vremenskim tačkama ili događajima. Nema ograničenja oko broja korisnika, tag-ova, prenosa i povezanih sistema.

OPC Router je jednostavan za upotrebu. Kreiranje veza je moguće preko "Drag-and-Drop" načina. Ako želite povezati uređaje iz proizvodnog nivoa (recimo PLC) i nivo odlučivanja (npr. SAP sistem), samo definišite izvor podataka i cilj, pretražite i izaberite svoje tag-ove i definišite okidač. OPC Router omogućuje automatizovanu razmenu podataka i deluje kao srednja softverska oprema/centralna komunikaciona platforma za sve vaše sisteme i samostalna rešenja.

OPC Router nudi:

 • standardizovani interfejs za razmenu podataka
 • savremeni komunikacioni medij za projekte Industrije 4.0
 • implementiranje različitih tipova veza pomoću moćnih modularnih plug-in konektora
 • snimanje procesnih vrednosti, podataka o proizvodnji, vreme zastoja/mirovanja i razlog greški za optimizaciju proizvodnje
 • povezivost za kontrolu incidenata između automatizovanih sistema
 • korisniku prijateljsku konfiguraciju za kreiranje individualnih veza i prenosa
 • vizuelnu konfiguraciju sa moćnim monitoringom i visoko pouzdanim renderiranjem
 • jasan grafički interfejs za potpuni pregled i jednostavno razumevanje svih veza u svakom trenu
 • statusni displej za kontrolu aktivnih prenosa podataka i pregled stvarnih vrednosti

Funkcije OPC Routera

Prenos predmeta

Izvor i cilj

Prenos predmeta obuhvata izvor i ciljne destinacije unutar OPC Routera. Uključena su polja podataka sa funkcijama za pisanje i čitanje. S obzirom na relevantne međusobno povezane sisteme opseg konfigurisanja izvora i ciljnih destinacija može varirati. 

Homogenost spolja - heterogenost iznutra

Unutar konfigurisanja OPC Routera prenos predmeta rezimira povezane sisteme u jednostavan blok ulaznih i izlaznih podataka. Funkcije su tretirane jednako nezavisno na činjenicu da svaki povezani sistem može imati vrlo individualne karakteristike.

Aktivirajuće funkcije

Funkcije podsticanja

Okidači određuju vrijeme izvršenja veze za prenos podataka. Različiti okidači mogu biti upotrebljeni za te veze nezavisno od tipa prenosa podataka. Unutar svake veze mogu biti upotrebljeni brojni okidači zajedno sa »AND/OR« vezama.

Pretraživanje

Pretraga i pretraga polja podataka

Jednostavno pretraživanje omogućuje jednostavnu konfiguraciju polja podataka kod uspostavljanja prenosa predmeta, kako bi se uspostavila odgovarajuća interfejs veza. Mehanizmi pretraživanja mogu varirati prema sistemu i plug-in konektorima koji su na raspolaganju.

Strukture za čitanje

Brojni plug-in konektori koji su na raspolaganju za OPC Router, nude jednostavno pretraživanje i selekcijske alate za identifikaciju relevantnih polja podataka bez potrebe po specifičnom znanju o nerazdvojnim sistemima. Korisnik može jednostavno pretraživati po podacima. Strukture izvornih podataka mogu varirati prema specifičnim plug-in konektorima.

Plug-In konektori

 • implementacija komunikacije između različitih sistema je realizirana pomoću plugina
 • svaki plug-in je konfiguriran prema specifičnima zahtjevima izvora podataka i ciljnog sustava
 • za realizaciju projekata je potrebna licenca plug-ina koji su potrebni za vašu aplikaciju
 • OPC Router serverska licenca odgovara za toliki broj podatkovnih točka i veza koliko je potrebno
 • za posebne zahtjeve OPC Router može biti dizajniran u modularnom načinu
 • realizacija projekta automatizacije i razmjena podataka može biti realizovana "korak-po-korak" bez programiranja

Klikni na pojedinačni plug-in za više detajla.

Više informacija o OPC Ruteru možete naći na ovom linku.

Na ovom linku (klik) možete dobiti demo verziju OPC Routera.

Poziv na saradnju!

Na različitim nivoima industrijske automatizacije i kontrole procesa uključeni su različiti partneri – od dobavljača opreme, sistem integratora do održavaoca i operatera uređaja. Kod INEE svim uključenim partnerima nudimo tehničku podršku i periodične obuke. Ako imate predlog o bilo kakvom drugom obliku saradnje, molimo javite nam se!

Kontaktirajte nas