MAPS SCADA kontrolni sistemi

Mitsubishi Electric zajedno sa produktom MAPS Scada omogučuje inžiniring životnog cikla, SCADA rešenja, HMI vizualizaciju, ALARM menađment i ostala rešenja za izveštavanje koja pomažu korisnicima smanjiti ukupne troškove vlasništva.

Šta sve MAPS SCADA nudi?

Menađment životnog ciklusa

 • nudi potpuno integrisano rešenje upravljanja proizvodnje
 • do 50 % smanjenje troškova i napora inžineringa životnog ciklusa
 • MAPS obuhvata čvrsto integrisane SCADA i PLC rešenja izgrađena oko prekonfigurisanih i testiranih inžinirskih biblioteka sa ugrađenim diagnostičkim alatima i alatima za održavanje i integrisanim mogućnostima upravljanja dokumenta

"Wizard" pristup

 • automatsko generisani PLC i SCADA projekti za manji inženjerski napor
 • "Wizard" pristup MAPS-a zahteva manje vremena za dizajniranje i konfiguraciju projekata

Siguran udaljeni pristup

 • moderna komunikaciona rešenja, koncepti udaljenog pristupa i fleksibilni menađment podataka omogućuju operatorima vizualizaciju svih delova pogona sa centralne lokacije u bilo kojem trenutku
 • svi zahtevani podaci su automatski arhivirani
 • Windows sigurnost obezbeđuje pristup samo autorizovanim osobama

Integrisana SCADA i PLC rešenja

 • MAPS donosi integrisana SCADA i PLC rešenja okolo prekonfigurisanih i testiranih inžinirskih biblioteka sa ugrađenima potpunima alatima za diagnostiku održavanja i mogućnostima upravljanja dokumentima

Standardizovan pristup projektima

 • sa predefinisanim i korisnički podesivim PLC funkcijskim blokovima i pridruženo SCADA grafikom koja je bazirana na međunarodnim S88 i S95 standardima, MAPS nudi smanjeno vreme i napor u fazi testiranja, dizajniranja i puštanja u rad automatizacionih projekata

Jedna tačka konfigurisanja, primene i upravljanja

 • MAPS rešenje je strukturirana jedna tačka konfiguriranja
 • MAPS Enterprise Manager nudi brzu konfiguraciju inžinirskog dizajna, SCADA i PLC projekte i stalno upravljanje životnim ciklusom automatizacije

Smanjeni troškovi inžiniringa

 • inžiniring, puštanje u rad i troškovi održavanja mogu biti značajno smanjeni pomoću MAPS prethodno sastavljenih modula ili forma (automatizacioni elementi kao što su pumpe, ventili, cisterne i metri protoka)
 • s obzirom na procese prikazanim na kontroleru, prethodno sastavljene forme ukljućuju alarme, grafički prikaz, prikupljene podatke, listu svih digitalnih/analognih ulaza i izlaza
 • rezultat je efikasan PLC program - kontrolna aplikacija procesa sa svim parametrima
 • moguće je napraviti i forme prema zahtevu korisnika

Windows sigurnost

 • Windows sigurnost osigurava da samo autorizovane osobe imaju pristup sistemu

Automatsko generisani izveštaji

 • MAPS nudi generisanje I/O mape, i PLC i SCADA konfiguracije oznaka
 • reporti su generisani iz baze podataka koja uvek odražava trenutni status električne konfiguracije i konfiguracije instrumenata

Usaglašenost sa FDA smernicama

 • MAPS nudi 21CFR11 režim za kreiranje projekata koji su usaglašeni sa "Title 21 CFR Part 11" - kodeksom saveznih propisa koji se bavi sa smernicama FDA za elektronske zapise i potpise
 • za projekte koji trebaju biti usaglašeni sa tim FDA standardima, 21CFR11 režim može biti omogućen, a sigurnost implicitno konfigurisana i implementirana (ukljućuje vrednosti za proveravanje)

Poziv na saradnju!

Na različitim nivoima industrijske automatizacije i kontrole procesa uključeni su različiti partneri – od dobavljača opreme, sistem integratora do održavaoca i operatera uređaja. Kod INEE svim uključenim partnerima nudimo tehničku podršku i periodične obuke. Ako imate predlog o bilo kakvom drugom obliku saradnje, molimo javite nam se!

Kontaktirajte nas