Industrijski roboti MELFA

Industrijski roboti MELFA nude brzinu, tačnost i kompaktni dizajn pored dugog životnog veka. Roboti su namenjeni aplikacijama »Pick-and-Place« (4- i 6- osni roboti nosivosti do 20 kilograma), praćenja transportne trake, aplikacijama paletizacije (roboti nosivosti od 35, 50 i 70 kilograma) i mikro aplikacijama (roboti sa paralelnom strukturom ruke i nosivostjo od 1 do 5 kilograma).

Roboti MELFA svojim funkcijama omogućuju inteligentne funkcije i istovremeni kolaborativan rad sa čovekom. Roboti povećavaju brzinu i performanse proizvodnih procesa i operacija. Visoka preciznost uz visoku brzinu omogućava korišćenje u najzahtevnijim industrijama.

Portfolio robota MELFA

6-osni roboti serije RV-FR

Ključne karakteristike

 • pogodni za aplikacije koje zahtevaju izuzetno preciznost kod visokih brzina
 • korisnost robota moguće je dodatno proširiti sa jednostavnim povezivanjem sa Mitsubishi PLC kontrolerima i servomotorima
 • serija RV-FR obuhvata robote nosivosti od 2 do 20 kilograma
 • moguća je podna, zidna ili plafonska montaža robota
 • moguće vreme cikla 0,32 sekundi
 • dohvat robotskih ruka od 504 do 1094 milimetra
 • sistemi su tvornički opremljeni sa konektorima za Ethernet, USB, pračenje, kameru, dodatne osi i ručne I/O

4-osni roboti serije RH-FR

Ključne karakteristike

 • pogodni za široki raspon aplikacija - od manipulacije malih sastavnih delova do manipulacije velikih tereta i aplikacija pakiranja
 • SCARA roboti omogućuju izuzetno preciznost kod velikih brzina
 • upotrebljivost robota moguće je dodatno proširiti pomoću jednostavnog povezivanja sa Mitsubishi PLC kontrolerom i servomotorima
 • raspon robota omogućuje nosivosti od 3 do 20 kilograma
 • vreme ciklusa 0,29 sekundi sa ponovljivostjo do +/- 0,01 mm
 • dohvat robotske ruke od 350 do 1000 milimetra
 • IP54 zaštita (standard), opciono IP65
 • sistemi su tvornički opremljeni sa konektorima za Ethernet, USB, pračenje, kameru, dodatne osi i ručne I/O

4-osni roboti serije RH-FRHR za plafonsku montažu

Ključne karakteristike

 • SCARA roboti s horizontalnom rukom namenjeni plafonski instalaciji
 • izuzetno pogodni za visokobrzinsko manipulacijo i montažo elektronskih komponenti, precizno montažo i proveravanje komponenti i visokobrzinsko repozicioniranje i pakovanje
 • omogućuju uštedu prostora
 • do 150 prijema na minut sa praćenjem transportne trake, uključujući sa otvaranjem/zatvaranjem ruke
 • radni prostor ima oblik kružnog cilindra visine 150 mm i prečnika 700 mm
 • nosivost 1 i 3 kilograme
 • vreme ciklusa 0,32 sekunde sa preciznošću 0,01 mm
 • zaštitna klasa IP20 do IP65

4-osni roboti serije CRH

Ključne karakteristike

 • SCARA robot CRH je dizajniran za prvi nivo primene robota
 • robot s pojednostavljenim dizajnom i standardnim funkcijama za "Pick-and-Place" aplikacije i aplikacije etiketiranja i praćenja transportne trake kamerom
 • vreme ciklusa od 0,41 do 0,44 sekundi (ovisno od modela robota)
 • nosivosti 3 i 6 kilograma
 • jednostavno upravljanje i instalacija robota pomoću RTToolbox3 softvera
 • kompaktna ruka za uštedu prostora

6-osni roboti serije RV-8CRL

Ključne karakteristike

 • 6-osni robot nosivosti 8 kg namenjen je ulaznoj razini robotskih aplikacija
 • robot sa svim standardnim funkcijama uključuje mogućnosti praćenja trake, izbegavanje kolizije, detekciju kolizije i kontrolu usklađenosti
 • moguće je uspostaviti dodatne I/O i mrežne mogućnosti (digitalni I/O, CC-Link, CC-Link IE Field, Profibus, Profinet,...)
 • rad robota moguće je dopuniti sa do 8 dodatnih servo osa
 • koristi se kompaktni CR-800D kontroler

Robot RP-ADH za mikro poslove

Ključne karakteristike

 • struktura robotske ruke od 5 članova za brze i precizne operacije u malom prostoru
 • robot RP-ADH je pogodan za rukovanje sa mikro komponentama - za sastavljanje satova, mobilnih telefona i ostale mikro elektronike
 • serija RP uključuje tri modele robota za manipulaciju tereta od 1 do 5 kilograma
 • moguća je podna instalacija
 • pogon robota temelji se na AC servo motorima, detekcija pozicije izvršava se pomoću apsolutnog enkodera

4-osni RD DELTA roboti CODIAN

Ključne karakteristike

 • e-Factory partnerski produkt proizvođača Codian Robotics
 • Codian robotska tehnologija dopunjena Mitsubishi servo motorima koja se može programisati sa MELFA softverom
 • 4 različiti modeli robota za 4 različite dohvate (500 do 1300 milimetra) i 2 različite nosivosti (0,5 i 0,33 kilograma)
 • laka konstrukcija sa integrisanim sigurnosnim funkcijama
 • DELTA roboti su razvijeni za aplikacije pakovanja

Inteligentne funkcije robota MELFA

2D Vision & 3D Vision

2D Vision

 • veza robota i kamere pomoću Etherneta
 • robot i kameru moguće je kalibrirati preko jednostavnog procesa pomoću upotrebe alata za podešavanje Vision senzora
 • fleksibilne mogućnosti upotrebe Vision senzora (troje robota povezanih na jedan vision senzor ili sedam Vision senzora spojenih na jednog robota)
 • podrška Vision sistemima Keyence i Cognex

3D Vision

 • 3D Vision omogućuje manipuliranje sa radnim komadima koji su raspoređeni neredovno (bez dodatnih trakova za raspoređivanje i uređaja za raspoređivanje)
 • kompaktni senzori mogu biti instalirani na robotsku hvataljku
 • postoji više metoda prepoznavanja radnih komada
 • funkcije za podršku podešavanja Vision funkcionalnosti
 • kratka vremena pokretanja omogućuju brzo branje radnih komada

MELFA SafePlus funkcije za kolaborativnost industrijskih robota i čoveka

Poboljšana sigurnost u kolaborativnim radnim aplikacijama

 • kolaborativan rad omogućuje sigurne operacije čoveka i robota u istom vremenu i prostoru što omogućuje produktivnost i fleksibilnost
 • operater može pristupati u radni prostor bez zaustavljanja robota
 • kad je operater u kolaborativnom radnom prostoru, robot radi u tom istom prostoru - robot nastavlja s prilagođenom radnom brzinom kako bi zaštitio operatera
 • funkcija praćenja pozicije robota - može se specificirati 8 tačka na robotskoj ruci
 • funkcija praćenja brzine robota - prati se određene tačke nadgledanja na robotski ruki i hvataljki 
 • funk. praćenja brzine omogućuje praćenje X-, Y- i Z- pravca svake komponente za svaku tačku praćenja
 • podešavanjem niske brzine praćenja za pravce u kojima se robot ne kreće moguće je povećati kompaktnost robotske ćelije
 • funkcija detekcije kolizije detektira slučaj kolizije robota sa nekim predmetom u fazi učenja ili rada i smanjuje štetu na robotu/alatu
 • nivo detekcije kolizije može da se promeni prema predmetima zaštite

Kolaborativni rad više robota

iQ platforma nudi:

1. funkciju sprečavanja kolizije robota u istom radnom prostoru

 • funkcija kontrolira koliziju dva ili više robota (i gripera)
 • sprečavanje kolizije u "jog" ili automatskom načinu
 • broj procesa oporavka koje prate greške kod učenja ili zbog spuštenih sigurnosnih blokada može biti smanjen 

2. kooperativnu kontrolu rada više robotskih ruka sa istim obratkom

 • kooperativna kontrola između više robota je omogućena pomoću CPU povezivanja svih ukljućenih robota
 • prema potrebi aplikacije (transport obratka), umesto jednog velikog robota može se koristit dva mala robota
 • dva robota možeta u isto vreme kolaborativno obraditi isti radni predmet (uzajamno hvatanje obratka)

3. visoko brzinsku komunikaciju između:

 • PLC kontrolera i robota
 • između više robota

Senzor sile

Ključne karakteristike:

jgjg

1. funkcija kontrole sile - koristi se za kontrolu mekoće i pritisne sile robota

 • funkcija kontrole sile omogućuje pritiskanje robota sa konstantnom silom na predmet obrade 
 • funkcija kontrole sile automatsko vodi robota u pozicijo u kojoj robot dobije automatsko reakcijo sile i omogućuje da se robot kreće tokom guranja predmeta sa konstantnom silom i u istom vremenu održava kontakt
 • kontrola krutosti omogućuje da robot deluje kao opruga - robot se automatsko kreće u smer koji omogućuje bekstvo od spoljašne sile
 • kontrola krutosti može raditi u sva tri pravca

2. funkcija detekcije sile

3. funkcija dnevnika sile

 • nudi prikupljanje i ispisivanje podataka senzora sile i podataka o pozicijah robota
 • prikupljene podatke može se nadgledavati u obliku grafa 
 • mogući prenos podataka preko FTP servera na kompjuter - za proveravanje kvalitete rada robota i analizu podataka u slučaju grešku u realnom vremenu

Multifunkcionalni električni griper

Ključne karakteristike:

 

 • višefunkcijska kontrola hvatanja - sila i brzina hvatanja mogu biti specificirani prema kompleksnosti radnog predmeta (delikatni ili teški predmet)
 • moguće je i rukovanje sa više radnih komada različitih dimenzija - za optimalno hvatanje se konfigurisaju različite pozicije predmeta obrade
 • omogućena je inspekcija produkta - pomoću povratne informacije o poziciji gripera
 • jednostavna kontrola - u procesu programisanja robota, udar i sila hvatanja radnog predmeta mogu biti jednostavno konfigurisani prema obliku radnog predmeta
 • jednostavan rad - griper može biti jednostavno kontrolisan sa namenskog zaslona na učnoj jedinici

Dodatne servo osovine

Funkcija dodatne servo osovine omogućuje sinhronizovan rad:

1. u slučaju kad je robot instaliran na dodatnoj linearni osovini

 • gde se odredi brzina robota s obzirom na komad obrade
 • uz pomoć čega robot može raditi u linearni, kružni ili "spline" interpolaciji (koja prelazi izvorni radni opseg kretanja robota)

2. u slučaju kad robot prati radni predmet koji se kreče pomoću dodatne linearne osi

 • omogućena linearna i kružna interpolacija tokom transportiranja radnog predmeta (moguće je precizno zaptivanje i inspekcija površine)

MELFA SmartPlus funkcije za prediktivno održavanje robota

Funkcije proširitvene opcione kartice omogućuju inteligentne funkcije, funkcije integrisanja razlićitih senzora i funkcije autonomnog podešavanja pokreta robota.

Funkcije MELFA Smart Plus:

1. funkcija kompenzacije temperature robotskog mehanizma

 • poboljšava prezicnost pozicioniranja pomoću kompenziranja termalnog širenja u robotskoj ruci
2. podrška kalibraciji robota
 • automatska kalibracija poboljšava preciznost pozicioniranja pomoću automatskog ispravljanja koordinata Vision senzora - ukljućene su komande za kalibraciju robota i 2D Vision-a. Funkcija automatizuje ućenje postojeće kalibracije i dozvoljava kalibraciju da je sprovedena koristeći robotske programe.
 • kalibracija koordinata predmeta obrade poboljšava prezicnost pozicioniranja pomoću automatskog ispravljanja koordinata robota i predmeta obrade sa Vision senzora. 2D Vision senzor je montiran na robotski ruci i daje komandu za kalibraciju koordinata robota prema radni paleti i robotskom programu. To znaćajno olakšava rad robota koji su instalirani na kolicama ili AGV vozilima.
 • kalibracija robota s obzirom na ostale robote koristi Vision senzore za automatsko prilagođavanje lokacije robota s obzirom na ostale robote i koordinate predmeta obrade. Ova funkcija poboljšava preciznost pozicioniranja za vreme rada po koordinatama.

3. koordinirano upravljanje dodatnim osima

 • funkcija integrira robot s obzirom na putujući predmet obrade za sastavljanje na određenu brzinu

Poziv na saradnju!

Na različitim nivoima industrijske automatizacije i kontrole procesa uključeni su različiti partneri – od dobavljača opreme, sistem integratora do održavaoca i operatera uređaja. Kod INEE svim uključenim partnerima nudimo tehničku podršku i periodične obuke. Ako imate predlog o bilo kakvom drugom obliku saradnje, molimo javite nam se!

Kontaktirajte nas