Mikro kontroleri ALPHA

Alpha ispunjava praznine između tradicionalnih releja, tajmera i PLC kontrolera. Bez dodatnih režijskih troškova nudi raširenu funkcionalnost, pouzdanost i prilagodljivost.

Alpha je idealna za održavanje postojećih procesa, a često se upotrebljava za automatizaciju novih procesa. Alpha 2 (Alpha XL) može da obrađuje do 200 funkcionalnih blokova u jednom programu, kod čega pojedina funkcija (tajmer, brojčanik, obrada analognih signala, kalendar, sat, itd.) može biti upotrebljena više puta.

Integrisanim proizvodima iz serije ALPHA moguće je nadomestiti diskretne komponente, koje su upotrebljene u običnim sistemima. Time se otvaraju sasvim nove mogućnosti za efikasna rešenja na području automatizacije staklenika i opreme za poljoprivredu, upravljanja pumpama, manipulatorskih sistema, zatamnjivanja vrata i prozora, namenskih vozila, sistema grejanja, hlađenja i provetravanja, sistema rasvete, sigurnosnih sistema i alarma, i spoljašnjih aplikacija.

Glavna jedinica ALPHA2

alpha CPU
  • glavna jedinica »sve u jednom« ujedinjuje napajanje, CPU i I/O tačke
  • ugrađene funkcije ukljućuju displej, analogne ulaze, brojčanike, tajmere i GSM funkcionalnost

Analogno upravljanje

alpha analogno
  • dostupna je dodatna oprema za analogne outpute i temperaturne inpute

Proširenje I/O

alpha proširenje IO
  • postoje 4 različita I/O modula za proširenje

AS-Interface modul

alpha AS proširenje
  • dostupan je interfejs za podređene (slave) uređaje

Dodatna oprema i softver

aplha opcijsko
  • u ponudi su kablovi i memorijske kasete
  • dostupan je grafični interfejs za programisanje kontrolera ALPHA2

Poziv na saradnju!

Na različitim nivoima industrijske automatizacije i kontrole procesa uključeni su različiti partneri – od dobavljača opreme, sistem integratora do održavaoca i operatera uređaja. Kod INEE svim uključenim partnerom nudimo tehničko podršku i periodične obuke. Ako imate predlog o bilo kakvom drugom obliku saradnje, molimo javite nam se!

Kontaktirajte nas