Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric jedan je od vodećih svetskih proizvođača opreme za automatizaciju. Paleta proizvoda kompanije Mitsubishi Electric obuhvata komponente koje su neophodne za automatizaciju proizvodnje i procesa. Pored opreme za industrijsku automatizaciju Mitsubishi Electric nudi kompletna i pojedinačna rešenja najvišeg kvaliteta u automatizaciji.

MELFA SafePlus


Poziv na saradnju!

Na različitim nivoima industrijske automatizacije i kontrole procesa uključeni su različiti partneri – od dobavljača opreme, sistem integratora do održavaoca i operatera uređaja. Kod INEE svim uključenim partnerima nudimo tehničku podršku i periodične obuke. Ako imate predlog o bilo kakvom drugom obliku saradnje, molimo javite nam se!

Kontaktirajte nas