Svet inteligentnih rešenja za automatizaciju procesa Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric pored opreme za automatizaciju nudi široki raspon rešenja za različite industrije. Od automatizacije automobilskih pogona, vodovodnih sistema, linija za pakovanje, praćenja pogonskih sistema, "Poka-Yoke" ručno vođene montaže do linearnih transfernih sistema i EDGE Computing-a za proizvodne pogone.

Mitsubishi Electric uspostavio je partnerstvo e-Factory, mrežu proizvođača industrijskih komponenti, specializovanih sistemskih integratora kao i ponudača softverske opreme. Proizvodi i softver oprema partnerskih firmi su komplementarni komponentama za automatizaciju proizvođača Mitsubishi. Više o partnerstvu e-Factory Alliance na linku.

"Poka-Yoke" vođenje ručne montaže

Pick-to-light, vođena ručna proizvodnja, Poka-Yoke

"Poka-Yoke" rešenje namenjeno je sprečavanju ljudskih grešaka kod ručnih montažnih procesa. Pomoću terminala koji imaju funkciju prepoznavanja pokreta radnika i signaliziranja sledeće komponente za ugradnju, moguće je eliminisati nenamerne ljudske greške kod ručne montaže. Terminali omogućuju intuitivnu ručno sklapanje proizvoda.

Automatizacija proizvodnje automobila

Automatizacija automobilske proizvodnje

U proizvodnim pogonima, gde se obrađuje veliki broj automobilskih delova, postoji potreba automatizacije mešovite proizvodnje različitih modela automobila uz zahtevano poboljšanje kvalitete i brzine proizvodnje. Mitsubishi sa inovativnim funkcijama proizvoda nudi rešenja za izazove automobilske industrije.

Automatizacija vodovodnih sistema

Automatizacija vodovodnih sistema

Pitka voda je resurs koji je smatran "zdravo za gotovo", međutim obrada pitkih i otpadnih voda predstavlja veliki izazov. Mitsubishi Electric nudi pouzdane sisteme PLC kontrole automatizovanih procesa, frekventne regulatore za kontrolu različitih pogona i SCADA/HMI rešenja za vizualizaciju vodovodnih sistema.

Prediktivno praćenje stanja pogona

Praćenje stanja ležajeva u pogonima

Pomoću partnerskog produkta - FAG SmartCheck senzora i uz Mitsubishi kontrolni sistem moguće je pratiti stanje ležajeva u pogonima. Ovim načinom moguće je sprečiti kvarove pogona i predvideti mogući ispad proizvodnih procesa. Kompaktno rešenje uključuje PLC Mitsubishi i FAG senzor koji se instalira na sam motor.

Linearni transportni sistemi

Linearni transferni sistemi

Mitsubishi Electric s partnerom APT Automation nudi posvećeni transportni sistem za inteligentni i najnapredniji protok robe u proizvodnji. Srce sistema je tehnologija Smart Carriage koja nudi visoku brzinu i prilagodljivost za različite proizvodne procese. Izuzetno brz i inteligentan sistem omogućuje sinhronizaciju s robotima Mitsubishi.

Proizvodnja hrane i pića

Automatizacija proizvodnje hrane i pića

Proizvodnja hrane i pića je industrija gde su prisutna visoka konkurencija, niske marže i brz tempo. Zbog toga je neizbežno postići efikasno i profitabilnu proizvodnju. Mitsubishi roboti, kontroleri, pogonska tehnika i ostali produkti donose rešenja za kompleksne zadatke proizvodnje, procese pakovanja i praćenja procesa.

Rešenja za potrebe pakiranja

Automatizovana rešenja za potrebe pakovanja

Pomoću brojnih iskustva i moćnih produkta Mitsubishi Electric, u stanju smo ponuditi konačna rešenja za potrebe pakiranja. Naša iskustva pokrivaju sve glavne discipline pakiranja - punjenje, označavanje, pakovanje u vreće i slično. Moguća je kontrola i pozicioniranje do 192 servo osa i sinhronizacija s robotima Mitsubishi - sve na platformi iQ.

Rukovanje i obrada materijala

rukovanje

Sveobuhvatna platforma iQ nudi kompletno rešenje za potrebe najrazličitijih oblika rukovanja s materijalima i komponentama u proizvodnji. Mitsubishi kontroleri, servoji, inverteri, HMIji i ostala oprema nudi različite strukture kontrole bilo na PLC, procesnoj, IT ili PAC arhitekturi. Transportne trake, automatizovana skladišta, AGV vozila, brzo sortiranje i umetanje, portalni kranovi i XY obradni stolovi mogu biti kontrolirani pomoću Mitsubishi opreme za automatizaciju.

Poziv na saradnju!

Na različitim nivoima industrijske automatizacije i kontrole procesa uključeni su različiti partneri – od dobavljača opreme, sistem integratora do održavaoca i operatera uređaja. Kod INEE svim uključenim partnerom nudimo tehničko podršku i periodične obuke. Ako imate predlog o bilo kakvom drugom obliku saradnje, molimo javite nam se!

Kontaktirajte nas