Talk2M oblak za prenos podataka

Talk2M je skalabilan, pouzdan i potpuno redundatni industrijski Cloud koji omogučuje prenos podataka, kada se za udaljeni pristup koriste ruteri eWON Cosy i eWON Flexy. Talk2M oblak je omogučen sa više od 30 servera po celom svetu i sertifikovan sa ISO27001:2013 standardom koji pokriva sisteme komunikacione bezbednosti.

Značajke Talk2M Clouda:

 • konstantna poboljšanja i razvoj performansa, usluga i bezbednosti komunikacija
 • potpuno redundantna arhitektura servera
 • visoka razina praćenja komunikacije
 • u ponudi Talk2M Free+ i Talk2M Pro paket
 • optimalno geografsko raspoređenje Talk2M Cloud servera osigurava minimalnu kašnjenje kod prenosa podataka

Kako funkcioniše Talk2M?

remote-access-graphic
 • udaljeni uređaj se u Internet mrežu lokalno povezuje preko Ethernet žičane, 3G/4G ili WiFi veze
 • korisnik preko Web brovzera udaljeno pristupa na Talk2M Cloud, od tamo pa nadalje do udaljenog uređaja
 • komunikacija i prenos podataka je siguran, Talk2M Cloud je sertificiran ISO27001:2013 standardom koji pokriva sisteme komunikacione bezbednosti
 • Talk2M Cloud mrežu obezbeđuje više od 30 servera po celom svetu

Slojevita sigurnost oblaka

 • usaklađen sa postoječim sigurnosnim i Firewall pravilima kao i Proxy serverima
 • mrežna infrastruktura - globalno redundantni Tier 1 hosting partneri, 24/7/365 praćenje, CSA član i SOC1/SSAE 16/ISAE 3402, SOC2
 • potpuna kontrola pristupa korisnika i praćenje tragova korisnika
 • enkripcija prenosa podataka - komunikacija se vrši preko "End-to-end" tunela pomoću OpenVPN i SSL-TLS protokola
 • eWON uređaj - 1:1 NAT mrežna segregacija i autentifikacija uređaja 
security

Prikupljanje vaših podataka preko Talk2M servera

Talk2M omogućuje daljinski pristup, daljinsko prikupljanje podataka i povezivanje s vašima (IIoT) aplikacijama.

IIoT aplikacija

DataMailbox:

-pomoću Web API moguć je prenos podataka iz DataMailbox-a u Historian, BI i ostale baze; podaci su sinhronizovani bez rizika dupliciranja

M2WEB portal (instantno grupisanje vrednosti i interakcija s vašim uređajima)

-grupisanje vaših uređaja preko Web API za dizajniranje prilagođenih kontrolnih ploća i ostalih aplikacija za monitoring; podržan i pregled na mobilnim aplikacijama

eSync - Data connector: (potiskanje podataka na vaš server)

-prikupljanje i agregiranje vaših istorijskih podataka i alarma pomoću automatskog "Pushinga" kroz Talk2M Cloud

Poziv na saradnju!

Na različitim nivoima industrijske automatizacije i kontrole procesa uključeni su različiti partneri – od dobavljača opreme, sistem integratora do održavaoca i operatera uređaja. Kod INEE svim uključenim partnerom nudimo tehničko podršku i periodične obuke. Ako imate predlog o bilo kakvom drugom obliku saradnje, molimo javite nam se!

Kontaktirajte nas