IXXAT Automotive rešenja

IXXAT Automotive produkti nude komunikaciona rešenja u oblasti automobilskih aplikacija i ("bench Test") testnih uređaja. Moderni automobili su opremljeni sa raznovršću elektronskih komponenta i kontrolnih sistema - od kontrolnih jedinica motora, "air-bag" jastuka i do elektronskog podešavanja sedišta.

Komunikacija između spomenutih komponenta se vrši na CAN, FlexRay, LIN i ostalim komunikacionim standardima. Pomoću znanja o različitim protokolima HMS nudi rešenja u fazi razvoja i testiranja novih elektronskih komponenta za vozila.

Embedded platforma i ACT alat

Za testiranje u automotive aplikacijama

CAN, CAN-FD, FLEXRAY i LIN interfejsi

IXXAT nudi PC interfejse za spajanje kompjutera na testne aplikacije u automobilima.

Repetitori, prelazi, GW i IO moduli

IXXAT (HMS Networks) nudi komunikacione getveje za uspostavljanje komunikacije kod testiranja u Automotive industriji.

Analitički i diagnostički alati

IXXAT (HMS Networks) nudi komunikacione getveje za uspostavljanje komunikacije kod testiranja u Automotive industriji.

Protocol softver i APIS

IXXAT (HMS Networks) nudi komunikacione getveje za uspostavljanje komunikacije kod testiranja u Automotive industriji.

Embedded platforma i ACT alat omogućuju svestrana rešenja i predstavljaju bazu za razna rešenja kod testnih aplikacija u Automotive svetu.

Embedded platforma

Za testiranje u automotive aplikacijama

Embedded platforma je osnova za mnogostruke aplikacije testiranja i analiziranja - zajedno sa IXXAT ACT alatom i softver rešenjima korisnika. Platforma nudi široki raspon interfejsa - za CAN, FlexRay, LIN i EtherCAT.

Karakteristike:

 • moćan procesor i operacioni sistem u realnom vremenu
 • raznolikost različitih interfejsa za Automotive komunikaciju
 • samostalni, baziran na PC
 • osnova za IXXAT ACT alat i softver po meri korisnika
 • različiti interfejsi (CAN, LIN, FlexRay, EtherCAT)

Automotive Configuration Tool

product-act

ACT alat je moćan i jednostavan PC softver sa svestranim funkcijama i mogućnostima. ACT alat radi na IXXAT Embedded platformi.

Mogući model primene Embedded platforme i ACT alata

Pregled proizvoda

Funkcije i interfejsi FRC-EP 170 FRC-Mobile FRC-EP 190
FlexRay A/B kanal 1 x 1 x 2 x (maks.)
CAN High Speed 6 x (maks.) 4 x (maks.) 8 x (maks.)
CAN Low Speed 1 x (maks.) 1 x (maks.) 2 x (maks.)
CAN FD 2 x (maks.) 4 x (maks.)
LIN 1 x 1 x 2 x
K-Line 1 x 2 x
RS232 1 x 1 x 1 x
USB 2 x (Host i Device) 2 x (Host i Device) 2 x (Host i Device)
Digitalni inputi 4 x 4 x 4 x (max.)
Digitalni outputi 4 x 4 x 4 x (maks.)
Analogni inputi (12 bit) 4 x (maks.)
Ostali interfejsi opcioni EtherCAT-Slave I/O
SDHC utor za karticu 1 x 1 x
Interna memorija 32 GB
Interni slotovi za proširenje 2 x mPCIe form factor 2 x mPCIe form factor 2 x (FlexRay, CAN,
CAN-FD, EtherCAT)
Spoljne ekstenzije Wi-Fi, USB uređaji Wi-Fi Wi-Fi, USB uređaji
Ostale ekstenzije Pripremljeni: GSM/GPS, Bluetooth i Automotive Ethernet Pripremljeni: GSM/GPS, Bluetooth i Automotive Ethernet Pripremljeni: GSM/GPS, Bluetooth i Automotive Ethernet
PC veza Ethernet / USB 2.0 / WLAN Ethernet / USB 2.0 / WLAN Ethernet / USB 2.0 / WLAN
Klasa zaštite IP42 IP67 IP42
Za testiranje u automotive aplikacijama
Za testiranje u automotive aplikacijama
Za testiranje u automotive aplikacijama

Primeri primene Embedded platforme

Test Bench uređaji

 • delovi automobila često su testirani izolovano od preostanka vozila - komunikacioni interfejs treba biti instaliran blizu testiranog uređaja
 • većina elektronskih kontrolnih jedinica (ECU komponenti), takođe zahteva simulaciju preostalog komunikacionog busa kako bi postala funkcionalna
 • embedded platforma nudi oboje - u jednom uređaju nudi komunikacioni uređaj kao i simulaciju preostalog komunikacionog busa

Simulacija funkcionalnosti

 • elektronske kontrolne jedinice (ECU) često trebaju odgovorit na specifične događaje u realnom vremenu
 • reakcija PC kompjutera često je prespora i hronološki netačno definisana - u takvim slučajevima simulacija funkcija može biti napravljena pomoću Embedded platforme
 • Embedded platforma dovoljno brzo i tačno indicira/reagira i prosledi signal kompjuteru

Analize

 • platforma također može biti korištena za analiziranje komunikacije u automobilu
 • zahvaljajući efikasno "pre-procesiranim" podacima moguće je slati samo izabrane, fizičke signale iz različitih delova komunikacionog busa na kompjuter za procenu
 • rezultati mogu biti prosledeni preko velikih udaljenosti pomoću Etherneta

Razvojna platforma

 • HMS nudi brojne alate za različite primene
 • specifičnim primerima potrebne su precizna prilagođena rešenja što može ponuditi Embedded platforma koja je "otvorenog tipa"
 • pomoću alata za razvoj softvera i prilagodljivih funkcija, korisnik može sam otkriti mogućnosti prilagođenih rešenja

Poziv na saradnju!

Na različitim nivoima industrijske automatizacije i kontrole procesa uključeni su različiti partneri – od dobavljača opreme, sistem integratora do održavaoca i operatera uređaja. Kod INEE svim uključenim partnerima nudimo tehničku podršku i periodične obuke. Ako imate predlog o bilo kakvom drugom obliku saradnje, molimo javite nam se!

Kontaktirajte nas