Anybus ugrađena rešenja

Ugrađena rešenja u obliku čipova, modula ili kartica omogućuju potpuno povezivost uređaja na brojne razlićite mreže. Jednim razvojnim prilagođenjem vašog uređaja i korištenjem CompactCom umetljivih komunikacionih produkta moguće je smanjiti troškove povezivosti. Ugradljiva rešenja su spremna i za IoT - vaš uređaj je spreman za OPC UA i MQTT protokole.

Pomoću znanja i iskustva poduzeća HMS Networks, proizvođači uređaja i OEM proizvođači mogu značajno smanjiti troškove povezivosti uređaja na razlićite mreže. HMS je pripremio ugradljive čipove, module i kartice, dakle, za skoro bezgranično povezivost vaših uređaja potrebno je razvojno prilagođenje vašog uređaja.

CompactCom ugrađena rešenja

Anybus ugrađena rešenja
Anybus ugrađena rešenja
  • komunikacija u realnom vremenu omogućuje razmenu podataka visokih performansa koja odgovara i na potrebe najzahtevnijih aplikacija (npr. sinhronizovane motion aplikacije)
  • softver se ažurira besplatno svaki put kad dolaze do revizije softvera
  • sopstveni HMS mrežni procesor NP40 omogućuje visoku brzinu procesora vašog uređaja

CompactCom IoT

Anybus pretvarači nude jednostavnu integraciju više industrijskih uređaja na zajedničku mrežu putem OPC UA ili MQTT protokola.
  • Anybus CompactCom 40 Ethernet dostupni su i u posebnoj verziji koja omogućuje IoT protokole - OPC UA i MQTT
  • podaci prenošeni putem industrijskih Ethernet protokola (PROFINET, Ethernet/IP,...) su procesirani kao uvek pomoću CompactCom modula a dalje mogu biti slani u IT sistem putem OPC UA ili MQTT protokola
  • Anybus produkti nude integrisane web stranice, FTP-e, e-maile i slične IT funkcije koje su odgovor na potrebe IoT dobe i potrebe po povezivanju sa SAP, Oracle, ThingWorks i ostalim IoT platformama

Poziv na saradnju!

Na različitim nivoima industrijske automatizacije i kontrole procesa uključeni su različiti partneri – od dobavljača opreme, sistem integratora do održavaoca i operatera uređaja. Kod INEE svim uključenim partnerima nudimo tehničku podršku i periodične obuke. Ako imate predlog o bilo kakvom drugom obliku saradnje, molimo javite nam se!

Kontaktirajte nas