Komunikaciona rešenja HMS Networks

HMS Industrial Networks brine o tome, da vaši uređaji mogu komunicirati među sobom i sa vama. Veliki broj robota, motora, pogona, generatora i ostalih kritičnih uređaja oslanja se na produkte HMS Networks, da bi postigli besprekornu komunikaciju između uređaja i sa operaterima i višim nivoima fabrika. Pored toga HMS Networks nudi i pretvarače za komunikaciju u pametnim zgradama i za spajanje klimatskih (AC/HVAC) sistema.

Kako bismo postigli koncept IIoT/Industrija 4.0 i ciljem ponuditi komunikaciona rešenja za pametne zgrade i za spajanje AC sistema, u INEA SR nudimo 4 proizvodne grupe za različite svrhe:

 • komunikacione pretvarače i ugrađive čipove/kartice za prelaz između različitih komunikacionih protokola i bežična rešenja Anybus
 • module i pretvarače IXXAT za uspostavljanje CAN i Safety komunikacije i komunikacije u energetici i u automobilima
 • modeme Ewon za udaljeni pristup uređajima i za prikupljanje podataka sa udaljenih lokacija/uređaja
 • pretvarače i Cloud rešenja Intesis za uspostavljanje komunikacije u pametnim zgradama i za spajanje AC sistema
Ciljem postići koncept IIoT i Industrija 4.0 HMS Networks nudi 4 proizvodne grupe za različite svrhe:

-komunikacione pretvarače i umetljive čipove/kartice za prelaz između različitih komunikacionih protokola i bežična rešenja Anybus
-module i pretvarače IXXAT za uspostavljanje CAN i Safety komunikacije i komunikacije u energetici i u automobilima
-modeme eWON za udaljeni pristup uređajima i za prikupljanje podataka sa udaljenih lokacija/uređaja

Udaljeni pristup uređajima - Ewon Cosy+

Ewon Cosy+ je kompaktni ruter za daljinski pristup uređajima i postoji u tri verzije - Ethernet, WiFi i 4G. Glavne funkcije Cosy+ modema su udaljeno programiranje PLC-a, udaljeni pristup HMI panelu, udaljeno upravljanje uređaja, primanje alarma i uspostavljanje IP kamere. Korisnik se na udaljeni ruter (PLC) povezuje putem Talk2M Cloud-a koji je pokriven ISO 27001:2013 standardom (sistemi upravljanja informacione bezbednosti) i STAR sertifikatom. Cosy+ ima ugrađen dodatni bezbednosni čip kao odgovor na najzahtevnije kibernetske izazove današnje IIoT dobe.

Prikupljanje podataka sa udaljenih uređaja i lokacija - Ewon Flexy

Ewon Flexy je modularni ruter koji pored daljinskog pristupa udaljenom uređaju omogućuje i daljinsko prikupljanje podataka sa udaljenih uređaja. Korisnik u ovom slučaju može centralno primati podatke sa vremenskom oznakom – na primer alarme, ključne indikatore rada uređaja i ostale slične parametre. Na kučište rutera je moguće umetnuti kartice za proširenje. Široki raspon kartica nudi različite načine povezivanja putem Ethernet-a, WiFi-a, GSM-a, serijske komunikacije, PSTN-a i putem I/O. Kao kod Cosy rutera, korisnik i kod Flexy-ja udaljene podatke prikuplja preko Talk2M oblaka.

Upravljanje udaljenih pogona, lokacija i mašina - Ewon Netbiter

Ewon Netbiter omogućuje daljinski menedžment krajnim korisnicima i rukovodilicima objekata za "online" monitoring i nadzor njihove industrijske imovine. Ove funkcije omogućuju brže donošenje boljih operativnih odluka. Rešenja Ewon Netbiter omogućuju:

 • upravljanje više lokacija, opreme i korisnika 24/7,
 • vizualizaciju podataka sa udaljenih instalacija,
 • menađment alarmova i događaja,
 • analizu trendova i performansa, i
 • umanjenje broja servisnih putovanja na udaljene lokacije

Talk2M oblak za prenos podataka

Udaljeni pristup kod rutera eWON Cosy i Flexy vrši se preko Talk2M oblaka. Korisnik putem veb pretraživača pristupa do Talk2M oblaka, koji se nadalje spaja do udaljenog uređaja. Bezbednost prenosa podataka je osigurana ISO27001:2013 standarom, koji pokriva sisteme informacione bezbednosti. 

Talk2M činjenice:

 • Talk2M oblak uspostavlja više od 30 VPN servera širom celog sveta
 • eWON udaljeni pristup postoji u 156 zemalja sveta
 • preko 238 hiljada registrovanih eWON modema, preko 20 milijona uspostavljenih VPN veza i preko 262 milijona prebačenih MB

Tehnički suport za proizvode Ewon

Pretvarači komunikacionih protokola u pametnim instalacijama

BACnet, KNX, Modbus, DALI, M-Bus, ASCII, LonWorks i ostali. Sve ove protokole podržavaju Intesis pretvarači. S najsavremenijom tehnologijom na pouzdanoj platformi komunikaciona rešenja za integraciju različitih protokola dostupna su za vaše potrebe.

Komunikacioni pretvarači za AC uređaje i HVAC sisteme

Intesis AC interfejsi iz portfolija najpouzdanijih pretvarača za integraciju Air Conditioning sistema razvijena su u saradnji sa svim glavnim AC proizvođačima. Proverite najopsežniji portfolijo AC interfejsa za bezgraničnu komunikaciju u pametnim kučama i zgradama.

Cloud rešenja za HVAC sisteme i pametne zgrade

Cloud proizvodi osiguravaju Cloud rešenja za daljinsku povezanost vaših ne-povezanih uređaja. Spojite sve vaše uređaje na Cloud razinu.

Anybus pretvarači

Komunikacioni pretvarači se koriste kao komunikacioni prevodioci između uređaja ili mreža, koji koriste različite komunikacione protokole. Na ovakav način moguće je međusobno spojiti većinu industrijskih protokola unutar industrijskih Ethernet i Fieldbus mreža. Anybus nudi takođe posvećene interfejse koji mogu biti ugrađeni za komunikaciju uređaja sa otvorenim mrežama.

Anybus bežična rešenja

Komponente Anybus Wireless omogućuju WLAN i Bluetooth komunikaciju na mestima, gde žičana veza nije moguća ili poželjna. Moguće je upravljanje mašina putem tablet PC-a ili pametnog telefona te na taj način olakšati rad operaterima.

Anybus ugrađena rešenja

Ugrađena rešenja Anybus su namenjena proizvođačima mašina i elektronike. Moduli za umetanje, čipovi i komunikacione kartice su namenjene integrisanju u krajnji produkt (uređaj) za povezivost na specifični komunikacioni protokol. U slučaju velikih količina uređaja i serijske proizvodnje uređaja, integrisani komunikacioni moduli su isplativo rešenje. U nekim slučajevima komunikacioni moduli i čipovi mogu se razviti prema zahtevu klijenta.

Anybus EDGE pristup dragocenim podacima

Anybus EDGE tehnologija omogućuje potpunu digitalizaciju industrijskog procesa koji se odvija na nivou proizvodnih pogona. Koncept Industrijskog interneta stvari (IIoT) zahteva prave i dragocene podatke sa proizvodnih uređaja na najviše nivoe firme.

EDGE tehnologija:

 • omogućuje konverziju Big Data (velikih podataka) u Smart data (pametne podatke)
 • na nivoe odluka šalje prave i korisne podatke
 • omogućuje sigurno čuvanje podataka
 • šalje podatke na mesta po meri aplikacije (IoT Cloud ili sistem preduzeća)

IXXAT moduli za uspostavljanje CAN komunikacije

Komunikaciona rešenja za CAN mreže obuhvataju hardver, softver i ostalo za CAN, fieldbus mreže i industrijski Ethernet. IXXAT nudi ugrađene komponente, produkte za uspostavljanje CAN infrastrukture, ugrađene komponente za spajanje PC kompjutera i fieldbus/industrijskog Etherneta, USB-to-CAN/CAN FD/LIN pretvarače i komponente za uspostavljanje CAN FD mreža.

Testni alati i hardver za CAN, FlexRay i LIN protokole - testiranje auto komponenti

Produkti za testiranje automobilskih komponenti i sistema. Moderna vozila su opremljena različitim elektronskim komponentima i nadzornim sistemima - od kontrolne jedinice motora, "air-begova" i komponenti za podešavanje sedišta. Komunikacija između ovih sistema često se bazira na CAN, FlexRay, LIN ili ostalim protokolima. IXXAT Automotive rešenja su namenjena testiranju i razvoju elektronskih komponenti u automobilima.

IXXAT Automotive rešenja se koriste kod:

 • bench testoma (simulacija delova vozila putem RBS, jednostavna veza sa bench testovima preko gejtvej rešenja, online data logging)
 • za crash testove (moćno, kompaktno i sigurnosno logging rešenje, aktiviranje prema signalima ili detektiranju događaja)
 • za testove vožnje (skalabilno logging rešenje za sve važne komunikacione protokole vozila i vizualizacija podataka/signala)
 • funkcionalni modeli (simulacija komunikacije putem RBS, proširenje na funkcionalnu simulaciju putem Matlab/Simulink modela)

IXXAT Energy i Smart Grid rešenja

Smart Grid i Energy rešenja za sisteme u industriji, energetici i energetske sisteme na železnici omogućuju povezivanje Energy protokola sa Fieldbus-ovima i industrijskim Ethernetom. IXXAT SG gejtveji omogućuju komuniciranje industrijske opreme sa pametnim mrežama. Sve verzije IXXAT SG podržavaju komunikacione protokole koji se koriste u Smart Grid pametnim mrežama (IEC60870-5-104 i IEC61850), a pored toga uključuju Modbus TCP Client/Server i Modbus RTU Master/Slave funkcije. SG gejtveji mogu komunicirati industrijskim fieldbus mrežama ili mrežama industrijskog Etherneta (Profibus, Profinet ili ostalim industrijskim mrežama).

IXXAT Safety komunikacija (standardi EN ISO 13849-1 i EN/IEC 62061)

IXXAT Safe su rešenja za jednostavno implementaciju safety komunikacije. Ukljućuje IO module, Safety protokol setove i inženjirske usluge. IXXAT Safety nudi produkte i rešenja za integraciju sigurnih IOjeva i komunikaciona rešenja koja se baziraju na EN ISO 13849-1 i EN/IEC 62061.

 • IXXAT Safe T100
 • setovi Safety protokola
 • Inženjirske usluge

Poziv na saradnju!

Na različitim nivoima industrijske automatizacije i kontrole procesa uključeni su različiti partneri – od dobavljača opreme, sistem integratora do održavaoca i operatera uređaja. Kod INEE svim uključenim partnerima nudimo tehničku podršku i periodične obuke. Ako imate predlog o bilo kakvom drugom obliku saradnje, molimo javite nam se!

Kontaktirajte nas