Lična karta preduzeća

Puno ime: INEA SR – Informatizacija, energetika, automatizacija d.o.o.
Skraćeno ime: INEA SR d.o.o.
Adresa: Batajnički drum 10. deo 1b, 11080 Zemun, Beograd
Telefon: +381 69 172 27 25
Internet: www.inea.rs
E-mail: info@inea.rs
Banka: NLB Banka a.d. Beograd
Poslovni račun: 310-163521-82
Identifikacioni broj: 17581317
PIB: 103488643