O Inei

Preduzeće INEA je februara 1987.godine osnovao Institut Jožef Stefan (IJS). Preduzeće je bilo osnovano kao jedan od projekata Instituta sa zadatkom da podstiče prenošenje i korišćenje naučnih dostignuća Instituta, na području upravljanja internim energetskim sistemima i industrijskim procesima.

U preduzeću su zaposleni saradnici Instituta, koji su u novu organizaciju, prešli zajedno sa razvijenim programima. Jezgro starijih saradnika je, još u poznim sedamdesetim godinama, činilo na Institutu, u okviru Odseka za reaktorsku tehniku, grupu, koja je bila od samog početka, odgovorna za početak i rani tržišni razvoj programa. Tako grupa saradnika ima reference i tržišna iskustva još od 1979. god. INEA je bila osnovana s namenom, da bi radila kao partner Instituta sa sledećim specifikacijama:

Od juna 1991. god. preduzeće je u privatnom vlasništvu.

Sadašnji program delovanja preduzeća suštinski prelazi prvobitne specifikacije. Obim poslovanja se brzo povećao i danas je INEA vodeće preduzeće u Sloveniji na području industrijske automatizacije, kompjuterskog upravljanja procesima i proizvodne informatike. Takođe ima vodeću poziciju na području industrijske energetike.