Priče o uspehu

Robotizacija transportne linije i pakiranja

Robotizaciju proizvodnje i automatizaciju linije za transport keksa do robotske ćelije. Izvedena linija za pakovanje uključuje dve robotske ćelije. U svakoj ćeliji se nalaze dva robota Mitsubishi RH-10AH85, koji rade sinhrono. Robot hvata keks pomoću vakuuma, koji se ostvaruje pomoću vakuumskih ejektora i deluje preko cevne instalacije i silikonskih sisaljki. (more…)


Optimizacija HVAC sistema na velikom putničkom brodu

Automatizacija i vizualizacija celokupnog sistema klimatizacije na brodu. Izvedba automatizacije uključuje: sedam najsavremenijih visoko tehnoloških Siemens programabilnih logičkih kontrolera serije S7-1500 sa više od osamdeset distribuiranih ulazno izlaznih jedinica kao i više od sto frekventnih pretvarača. Izvedba uključuje i nadzorni sistem SCADA i sistem InTouch. (more…)


Robotizacija lakiranja okvira za naočare

Sistem sa tri robotske ćelije, koje su izvedene ugradnjom industrijske opreme proizvođača Mitsubishi Electric. (more…)

POZIV NA SARADNJU!

Poznato je da na području vođenja u energetici i industriji, nema univerzalnog rešenja koje bi odgovaralo svim korisnicima.
Pošto naručioca smatramo za svog partnera, spremni smo da zajedno definišemo potrebe preduzeća ili industrije i da uradimo rešenje koje je maksimalno prilagođeno konkretnik potrebama.

Kontaktirajte nas