Servo pogoni

MELSERVO – Servo tehnologija, koja može više

Mitsubishi Electric nudi široku paletu proizvoda sa područja Servo i pogonskih sistema, koji nude korisnička aplikacijska rešenja, od jednostavnih jednoosnih sistema do kompleksnih potpuno sinhroniziranih 96 osnih sistema.

Standardni impulsni tip izlaznog modula i SSCNET Bus modul sa lahkoćom zadovoljava potrebe u posebnim servo aplikacijama.

»Super« serija Servo motora i ojačivača postavlja Mitsubishi Motion Control na najviši nivo tačnosti pri čemu nudi širok raspon motora (svi odgovaraju standardu 131,072 apsolutni koder) i širok raspon pojačala (do 55kW).

Sva Mitsubishi Servo i pogonska sistemska mašinska oprema je podržana programskim paketima, koji omogućavaju jednostavno programiranje i postavljanje.

Za više informacija kliknite ovdje.

POZIV NA SARADNJU!

Poznato je da na području vođenja u energetici i industriji, nema univerzalnog rešenja koje bi odgovaralo svim korisnicima.
Pošto naručioca smatramo za svog partnera, spremni smo da zajedno definišemo potrebe preduzeća ili industrije i da uradimo rešenje koje je maksimalno prilagođeno konkretnik potrebama.

Kontaktirajte nas