Udaljena periferija

Po meri vaše aplikacije

Mitsubishijevi moduli za udaljenu periferiju su upotrebljivi u svim područjima industrije, od mašinogradnje do automatizacije građevina. Razlog za korišćenje Mitsubishijevih modula za udaljenu periferiju je dobar razlog: planiranje, ožičenje, instalacija i održavanje Mitsubishijevih modula za udaljenu periferiju je jednostavno, pored toga korišćenje udaljene periferije omogućava brojne tehničke prednosti i uštede za korisnika:

 • Modularna i arhitektura sa mogućnošću proširenja za specifičnu konfiguraciju
 • Širina modula je 12.6 mm
 • Pozlaćeni kontakti i kodirani moduli za maksimalnu sigurnost
 • Zamena modula pod naponom
 • Fiksno ožičenje sa matičnim elektronskim modulima
 • I još mnogo više

Mitsubishijevi moduli za udaljenu periferiju omogućavaju distribuiranu dispoziciju ormara sa prekidačima i priključnih kutija. Pomoću te moderne i intuitivne tehnologije senzori i aktuatori povezani su direktno sa kontrolerskim sistemom bez dodatnog ožičenja. Suštinski je skraćena izvedba razvođenja ožičenja, što smanjuje režijske troškove, smanjuje potrebu za materijalom i štedi prostor.

Za komunikaciju sa nadređenim kontrolerom modul za udaljenu periferiju je opremljen sa interfaceom za povezivanje na industrijski BUS. Na raspolaganju su interface za Profibus DP, CC-Link, AS-Interface i MELSECNET.

Mitsubishijev programski paket MELSOFT sadrži alate, potrebne za planiranje, instalaciju i konfiguraciju projekata. Funkcije kao što su »Simulation tool« i »Profibus diagnostics« pomažu korisniku brže lokalizirati i otkloniti moguće greške u konfiguraciji.

Moduli za lokalnu periferiju su na raspolaganju u različnitim stepenima zaštite do IP 67.

Trenutno se mogu nabaviti sedeći moduli za udaljenu periferiju:

 • Digitalni I/O
 • Analogni I/O
 • Brzi brojači
 • Pozicioni moduli
 • Standardni interface
 • Kartice za proširivanje PC
 • Optički pretvarači
 • Repetitori

MELSEC ST – POTPUNA KONFIGURABILNOST ZA MAKSIMALNU FLEKSIBILNOST

MELSEC ST je Mitsubishijeva serija prilagodljivih modula za udaljenu periferiju s Profibus interfaceom. Oznaka ST (engl. Slicetype Terminal) predstavlja potpun I/O sistem sastavljen od matičnih elektronskih modula.

Modularna struktura sistema MELSEC ST omogućava prilagoditi konfiguraciju I/O sistema po mjeri aplikacije. Tehnologija zamjene modula pod naponom, pozlaćeni kontakti, mehaničko kodiranje koje onemogućava pogrešno postavljanje modula, te izuzetno brzo vodilo na osnovnom kućištu, doprinose izuzetnoj sigurnosti i prijaznosti sistema za korisnika.

MELSEC ST je univerzalno rješenje za sisteme distribuirane automatizacije. Otvoren je, ne zahtjeva licence (non-proprietary) i funkcionalan je sa svim starateljima (masteri) usklađenim sa Profibus standardom.

Šta daju Mitsubishijevi moduli za udaljenu periferiju MELCES ST?

 • Inovativnu i svestranu modularnu osnovu
 • Trajno ožičenje
 • Zamenu modula za vreme rada (hot swap)
 • Pozlaćene kontakte za trajno pouzdane veze
 • Mehaničko kodiranje modula za zaštitu od pogrešnog postavljanja

POZIV NA SARADNJU!

Poznato je da na području vođenja u energetici i industriji, nema univerzalnog rešenja koje bi odgovaralo svim korisnicima.
Pošto naručioca smatramo za svog partnera, spremni smo da zajedno definišemo potrebe preduzeća ili industrije i da uradimo rešenje koje je maksimalno prilagođeno konkretnik potrebama.

Kontaktirajte nas