Modularni PLC

AKO STVARNO TREBATE SIGURAN KONTROLER

Modularni koncept

Kontroleri serije System Q nude koncept, koji korisniku omogućava sastaviti optimalnu kombinaciju CPU-a, komunikacijskih interfaces, posebnih kontrolnih modula i diskretnih I/O na osnovnom kućištu kontrolera. Praćenje omogućava konfiguraciju sistema po meri aplikacije u datom momentu.

Raznolike mogućnosti

Osnovna i proširene CPU jedinice PLC-a, posebni kontroleri kretanja, procesni kontroleri i celi PC-i mogu se jednostavno združiti u homogen System Q sa najviše četiri CPU-u. Ovo omogućava korisniku izbor vlastite filozofije, programskih koncepata i programskog jezika – sve, na samo jednoj platformi.

Platforma za automatizaciju budućih generacija

Prilagodljivost i mogućnost proširivanja su ključne karakteristike, koje omogućavaju da je System Q homogena platforma za automatizaciju. Služi razvoju specifičnih kontrola individualnih mašina ili savladavanju šireg prizvodnog procesa na jednakoj mašinskoj osnovi.

Šta daju Mitsubishijevi modularni kontroleri?

  • Globalna primjenjljivost – širok spektar napajanja obezbejeđuje da System Q može da radi svuda u svetu, odobren je brojnim certifikatima i standardima automobilske industrije.
  • Potpuna mogućnost proširenja – System Q je zasnovan tako, da može da raste sa vašom aplikacijom, od samostalne jedinice Q00J do mrežnih i redundantnih procesa CPU Q25PRH. Platforma System-a Q omogućava dodavanje posebnih funkcija u odnosu na potrebe aplikacije.
  • Multi – CPU – platforma System Q je zasnovana tako, da podržava upotrebu većih CPU-a na istom osnovnom kućištu (back-plane) kontrolera. Moguće je združiti do četiri CPU-a različitih PLC-a, kontrolera kretanja, PC-a, Q-C i procesnih kontrolera u ukupno rešenje.
  • Povezivanje u različitim mrežama – od jednostavnog AS-Interface do Etherneta, System Q lako komunicira za drugim Mitsubishijevim proizvodima i sa proizvodima ostalih proizvođača.
  • Prilagodljivost – širok izbor napajanja, CPU-a, I/O modula, posebnih modula i komunikacijskih modula. System Q je jedan od najprilagodljivijih sistema za automatizaciju.
  • Dvojna redundanca – redundantna CPU Q12/25PRH lako uz pomoć standardne PLC tehnologije obezbeđuje redundantni sistem sa automatskom sinhronizacijom podataka. Modularni koncept omogućava različite stupnjeve redundantnosti od napajanja i kontrolera do mrežnih modula.

Za pregled proizvoda, kliknite na ovaj link.

POZIV NA SARADNJU!

Poznato je da na području vođenja u energetici i industriji, nema univerzalnog rešenja koje bi odgovaralo svim korisnicima.
Pošto naručioca smatramo za svog partnera, spremni smo da zajedno definišemo potrebe preduzeća ili industrije i da uradimo rešenje koje je maksimalno prilagođeno konkretnik potrebama.

Kontaktirajte nas