Micro PLC

Mali sa velikim sposobnostima

Alpha ispunjava praznine između tradicionalnih releja i tajmera te PLC-a. Bez dodatnih režijskih troškova nudi raširenu funkcionalnost, pouzdanost i prilagodljivost.

Alpha je idealna za održavanje postojećih procesa, a često se upotrebljava za automatizaciju novih procesa. Alpha 2 (Alpha XL) može da obrađuje do 200 funkcijskih blokova u jednom programu, pri čemu pojedina funkcija (tajmer, brojčanik, obrada analognih signala, kalendar, sat, itd.) može biti upotrijebljena više puta.

Šta mogu dati kontroleri serije ALPHA?

Integriranim proizvodima iz serije ALPHA moguće je nadomestiti diskretne komponente, koje su upotrebljene u uobičajenim sistemima. Time se otvaraju sasvim nove mogućnosti za efikasna rešenja na području:

 • Automatizacije staklenika i opreme za poljoprivredu
 • Upravljanja pumpama
 • Manipulatorskih sistema
 • Zatamnjivanja vrata i prozora
 • Namenskih vozila
 • Sistema grejanja, hlađenja i provetravanja
 • Sistema rasvete
 • Sigurnosnih sistema i alarma
 • Spoljašnjih aplikacija.

Mikrokontroleri ALPHA 2 (ALPHA XL)

Mali ali sa velikim sposobnostima!

Kapacitet mikrokontrolera Alpha 2 (Alpha XL) približava seriju ALPHA funkcionalnosti Mikro PLC-a. Dužina programa iznosi do 200 funkcijskih blokova, 15 novih funkcijskih blokova, brzo brojilo (1kHz), mogućnost slanja SMS poruka te mogućnost upotrebe u okolini s velikim temperaturnim rasponom (od -25°C do +55°C) otvaraju nove mogućnosti za korišćenje u automatizaciji građevina i industriji. Velik ekran sa osvetljenom pozadinom omogućava prikazivanje grafova i ispisivanje tekstova. Na raspolaganju su također moduli za proširenje dodatne 4 digitalne I/O tačke.

Glavne prednosti:

 • Velika programska memorija (200 funkcijskih blokova)
 • Izlazni modul sa dva analogna izlaza
 • Za spoljne aplikacije do -25°C
 • Velik ekran sa osvetljenom pozadinom i dodatnim HMI funkcijama
 • Sat sa prijemnikom DFC radijskog signala

Za pregled proizvoda, kliknite na ovaj link.

POZIV NA SARADNJU!

Poznato je da na području vođenja u energetici i industriji, nema univerzalnog rešenja koje bi odgovaralo svim korisnicima.
Pošto naručioca smatramo za svog partnera, spremni smo da zajedno definišemo potrebe preduzeća ili industrije i da uradimo rešenje koje je maksimalno prilagođeno konkretnik potrebama.

Kontaktirajte nas