Kompaktni PLC

NAJVEĆA MOGUĆNOST PLC-A U MALOM KUĆIŠTU

Prošlo je više od 25 godina od kada se Mitsubishi Electric na evropskom tržištu pojavio sa prvim kompaktnim PLC-ovima. Od tada je Mitsubishi u svetu prodao više od 6 miliona kompaktnih PLC-ova, što ga svrstava na vodeće mesto u segmentu kompaktnih kontrolera.

Svojim malim dimenzijama i povoljnom cenom su kompaktni kontroleri otvorili nove mogućnosti na području industrijske automatizacije. Aplikacije, jer je automatizacija bila još do nedavno ekonomski neopravdana, sa kompaktnim PLC-ima postala je realnost.

Kontroleri nove serije FX3U predstavljaju treću generaciju izuzetno uspešnih Mitsubishijevih kompaktnih kontrolera. Serija kontrolera FX3U postavlja nova merila tako da u kompaktnom kućištu daje mogućnosti, koje su još donedavno bile u domenu većih upravljačkih sistema.

Serija kontrolera FX tako nudi četiri neovisne, mada međusobno kompatibilne linije:

Šta daju kontroleri serije MELSEC FX?

  • Globalna kompatibilnost – zbog širokog spektra napajanja kontroleri iz serije FX su upotrebljivi svugde u svetu.
  • Usklađenost sa međunarodnim standardima – Kontroleri MELSEC FX su usklađeni sa značajnijim međunarodnim industrijskim normama i pomorskim klasifikacijama
  • Prilagodljiva rešenja – osnovnu jedinicu je, u odnosu na potrebe aplikacije, moguće proširiti opcijskim i posebnim modulima
  • Jednostavno programiranje – kompleksne funkcije je moguće kombinovati i izvoditi jednostavnim instrukcijama
  • Brzina – kontroleri iz serije FX su već odavno predstavljali standard za brzinu izvođenja programa (FX3U: 0.065 ms po logičkoj instrukciji)
  • Kompatibilnost – pojedine linije kontrolera iz serije FX su samostalni proizvodi, ali i pored toga proizvodi iz različitih linija međusobno su kompatibilni

Za pregled proizvoda, kliknite na ovaj link.

POZIV NA SARADNJU!

Poznato je da na području vođenja u energetici i industriji, nema univerzalnog rešenja koje bi odgovaralo svim korisnicima.
Pošto naručioca smatramo za svog partnera, spremni smo da zajedno definišemo potrebe preduzeća ili industrije i da uradimo rešenje koje je maksimalno prilagođeno konkretnik potrebama.

Kontaktirajte nas