HMI

HMI REŠENJA ZA SVAKU APLIKACIJU

Procesi i standardi kvaliteta postaju sve kompleksniji i zahtevniji. Sistemi industrijske automatike zahtevaju sve više podrobnih informacija o procesnom upravljanju fabrikom i mašinama.
Mitsubishi Electric nudi širok spektar sistema za upravljanje i vizualizaciju procesa od jednostavnih tekstualno zasnovanih HMI-a do veoma moćnih industrijskih PC-a. Prodajni program sadrži tekstualno zasnovane HMI terminale, terminale sa funkcijskim tasterima, terminale sa ekranima osetljivim na dodir i industrijske PC-e u različitim izvedbama.

Vision 1000

Mitsubishi Electric je program vizualizacije, i proizvode iz te oblasti preusmerio u nov koncept koji nosi ime Vision 1000. Taj koncept je zasnovan na tri serije proizvoda najnovije tehnologije: E1000, IPC1000 i GOT1000. Sve tri serije odlikuju se  fleksibilnošću, otvorenošću i mogućnošću združivanja sa svim Mitsubishi Electric sistemima za automatizaciju.
Mitsubishi sistemi za upravljanje i vizualizaciju nude mnogo aplikativnih prednosti:

  • Jednostavno upravljanje i bolje vođenje procesa
  • Jasno predstavljanje procesa u tekstualnom ili grafičkom obliku
  • Generisanje izveštaja za kvalitetan nadzor i interface za procesnu komunikaciju podacima sa ostalom opremom
  • Tačna uputstva i izveštaji o greškama
  • Fleksibilni, otvoreni i sa mogućnošću potpunog združivanja sa svim sistemima automatizacije Mitsubishi
  • Mogućnost združivanja sa opremom ostalih proizvođača

Za više informacija kliknite na link.

POZIV NA SARADNJU!

Poznato je da na području vođenja u energetici i industriji, nema univerzalnog rešenja koje bi odgovaralo svim korisnicima.
Pošto naručioca smatramo za svog partnera, spremni smo da zajedno definišemo potrebe preduzeća ili industrije i da uradimo rešenje koje je maksimalno prilagođeno konkretnik potrebama.

Kontaktirajte nas