Frekventni pretvarači

PAMETNA REŠENJA ZA SVAKI POGONSKI POSAO

Frekventni pretvarači su odlučujući za Mitsubishijev proizvodni automatizacijski sistem. Mitsubishi sa 25 godina rada i više od 10 miliona prodanih proizvoda još uvijek kontinuirano donosi inovacije za variable-speed drive technology. Zadnji 64-bitni RISC procesori, sa poboljšanom programskom opremom i sa zadnjim izvođenjem elektronike za napajanje, čine da današnje variable-speed drive technology pogonska rešenja su isto tako efikasna i jednostavna za korišćenje. Mitsubishi nudi inovativna, otvorena, prilagodljiva i pouzdana pogonska rešenja za specijalne potrebe individualnih tržišta i potrošača.

Mitsubishijevi frekventni pretvarači zadovoljavaju sve standarde i specifikacije Evropske unije – 73/23/EEC, evropske niskonaponske LVD direktive i 98/37/EC odredba o sigurnosti mašina. Svi proizvodi imaju CE certifikate nadovezujuću na 89/336/EEC direktivu i UL, cUL certifikate i GOST certifikat za Rusko tržište. U standardnu opremu su već uključene sve značajnije sigurnosne funkcije, svi Mitsubishijevi frekventni pretvarači su napravljeni u skladu sa ISO 9001 standardom kvaliteta i u skladu sa ISO 14001 standardom za okolinu.

Ponuda frekventnih pretvarača pokriva veoma širok raspon izlazne snage od 0.2kW sve do 630kW. Linija uključuje seriju najmanjih FR-S500 za jednostavne aplikacije, srednje FR-E500 i seriju veoma moćnog FR-A700. Raspon proizvoda je dopunjen serijom FR-F740, koja je optimizirana za specijalne potrebe pumpi i ventilatora za HVAC područje.

Svi frekventni pretvarači sadrže jednostavne operacije i podešavanja i optimiziranu kontrolu i upravljanje podacima. Integrirane priključne spone, vrteći navigacijski prekidač i višejezična kontrolna ploča koja ima funkciju kopiranja, omogućavaju da se odmah ima razumljiva informacija o trenutnom stanju pogona i da su jasni podaci o greškama.

Uključenje frekventnog pretvarača u mrežni sistem je jednostavno, može se lako povezati sa interfaces kao što su Profibus/DP, DeviceNet, CC-link, CANopen and LonWorks. Serijski RS-422 i RS-485 interface i po izboru USB priključak omogućavaju višestruko korišćenje sa 32 stanice i vezu sa novijim verzijama vizualizacijskih sistema.

SLV vektorska kontrola sa mogućnošću autopostavljanja i automatske kompenzacije proklizavanja motora, V/f kontrola sa potpunim programabilnim karakteristikama i Mitsubishijeva napredna OEC tehnologija doprinosi, da ti frekventni pretvarači upravljaju energijom u najvećoj mogućoj mjeri. Mogu doseći do 60% uštede energije u poređenju sa obično priključenim motorima.

IMS studije potvrđuju izuzetne mogućnosti Mitsubishijevih pogonskih sistema:

Kada govorimo o pouzdanosti Mitsubishijeve pogonske tehnike, Mitsubishi ima zavidan ugled. Zadnja istraživanja, koja je provela IMS Research u kojima su proveravali da li su kupci zadovoljni, potvrđuju da se Mitsubishi pogoni nalaze u samom vrhu u svojoj kategoriji u smislu pouzdanosti proizvoda.

Šta možemo očekivati od Mitsubishijevih frekventnih pretvarača?

 • Kompetentnost svetskim standardima, specifikaciji i certifikati
 • Otvorena i prilagodljiva pogonska platforma
 • Širok raspon proizvoda namenjen potrebama tržišta
 • Jednostavno rukovanje i postavljanje
 • Optimizirana kontrola i upravljanje podacima
 • Velika pouzdanost proizvoda

Dodatne napredne tehnološke funkcije su:

 • SLV – vektorsko upravljanje i V/f upravljanje (potpuno programibilno)
 • Autopostavljanje i automatska kompenzacija proklizavanja motora
 • Mehka PWM funkcija za smanjenje buke motora
 • OEC tehnologija za maksimalnu štednju energije
 • Funkcija za aktivno ograničavanje toka
 • Automatski ponovni pogon u slučaju ispada iz napajanja
 • Fleksibilna kontrolna jedinica i intuitivna konfiguracija i postavljanje

Za više informacija kliknite na ovaj link.

POZIV NA SARADNJU!

Poznato je da na području vođenja u energetici i industriji, nema univerzalnog rešenja koje bi odgovaralo svim korisnicima.
Pošto naručioca smatramo za svog partnera, spremni smo da zajedno definišemo potrebe preduzeća ili industrije i da uradimo rešenje koje je maksimalno prilagođeno konkretnik potrebama.

Kontaktirajte nas