Mitsubishi

Mitsubishi Electric nudi opremu za automatizaciju i kompletna rešenja u automatizaciji najvećeg kvaliteta. Pored toga u mogućnosti je da nudi i pojedinačna, individualna rešenja. Za sve pojedinosti, molimo vas da nam se obratite.

NAPOMENA:

* Više informacija o proizvodima za automatizaciju Mitsubishi Electric možete naći na web stranici Mitsubishi Automation – www.mitsubishi-automation.com

Primeri izvedenih rešenja

Robotizacija transportne linije i pakiranja

Robotizaciju proizvodnje i automatizaciju linije za transport keksa do robotske ćelije. Izvedena linija za pakovanje uključuje dve robotske ćelije. U svakoj ćeliji se nalaze dva robota Mitsubishi RH-10AH85, koji rade sinhrono. Robot hvata keks pomoću vakuuma, koji se ostvaruje pomoću vakuumskih ejektora i deluje preko cevne instalacije i silikonskih sisaljki. (more…)


Robotizacija lakiranja okvira za naočare

Sistem sa tri robotske ćelije, koje su izvedene ugradnjom industrijske opreme proizvođača Mitsubishi Electric. (more…)

POZIV NA SARADNJU!

Poznato je da na području vođenja u energetici i industriji, nema univerzalnog rešenja koje bi odgovaralo svim korisnicima.
Pošto naručioca smatramo za svog partnera, spremni smo da zajedno definišemo potrebe preduzeća ili industrije i da uradimo rešenje koje je maksimalno prilagođeno konkretnik potrebama.

Kontaktirajte nas