Kepware

KEPServer EX je najmlađa generacija Kepwareove OPC-server tehnologije. Bio je izrađen za namene brze pripreme komunikacijskih veza sa nadzornim sistemima, pomoću širokog spektra raspoložljivih ‘Plug-in’ drajvera uređaja i komponenti. Sa preko 80 raspoloživih drajvera, koji podržavaju više od sto različitih modela uređaja, dobijanje podataka za korisnika brzo i jednostavno.

Podrška je praktično za sve svetske proizvođače kontrolera, pored toga još i :

  • specijalne naprave (npr. Krauss Maffei MC4, Thermo Westronics analizatori, …)
  • ODBC klijent, koji uzima podatke iz baze i aplikaciji ih predstavi kao OPC tage
  • korisničke drajvere, koji omogućava jednostavno izvođenje komunikacijskog drajvera bilo kojeg uređaja preko serijske ili ethernet veze
  • InTouch klijent, koji uvozi promenjljive iz Wonderware InTouch projekta

KEPServerEX se ponaša sa jednostavnim i razumljivim korisničkim interface svih drajvera, tako je upotreba prijatna i jednostavna u svakom postupanju sa proizvodom, bez obzira na drajver, koji se koristi. Moguće je dodati mnogo uređaja, koji koriste brojne drajvere i to sve unutar KEPServerEX interfaces. Tako nije potrebno savlađivati nove komunikacijske protokole i uvek iznova trošiti vreme za upoznavanje različitih korisničkih programa.

Za potrebe sigurnije komunikacije je dostupan ‘RedundancyMaster’, koji omogućava konfiguracija sa redundantnim parovima, tako da komunikacija pri otkazivanju jednoga servera deluje preko redundantnog.

Preuzmite demo softverski alat.

Za više informacija kliknite ovdje.

POZIV NA SARADNJU!

Poznato je da na području vođenja u energetici i industriji, nema univerzalnog rešenja koje bi odgovaralo svim korisnicima.
Pošto naručioca smatramo za svog partnera, spremni smo da zajedno definišemo potrebe preduzeća ili industrije i da uradimo rešenje koje je maksimalno prilagođeno konkretnik potrebama.

Kontaktirajte nas