Ko smo

Smo team visoko izobraženih strokovnjakov: inženirjev, magistrov in doktorjev elektrotehnike, strojništva in računalništva. Poleg visoke tehnične usposobljenosti je naša prednost tudi večjezičnost. Poleg slovenščine znamo še angleščino, nemščino, francoščino, ruščino, hrvaščino in srbščino.

Visoki izobrazbeni strukturi podjetja ustrezajo tudi ustrezne delovne izkušnje. Imamo tako sodelavce z veliko let prakse in širokimi izkušnjami, pa tudi nove sodelavce kot nosilce novih idej.

Beležimo stalno zmerno rast števila zaposlenih, od 22 sodelavcev ob ustanovitvi leta 1987 do danes, ko nas je skupaj s hčerinskimi podjetji več kot 60.