Informatizacija

Efikasan, prilagodiv i odzivan poslovni ili proizvodni proces je jedan od ključnih činilaca uspeha na međunarodnim tržištima. Naša rešenja će vam olakšati aktivnosti u upravljanju proizvodnjom, pristupanju i obradi podataka, kao i u donošenju pravovremenih poslovnih odluka. Za donošenje ključnih odluka vrlo su značajne ažurne i pouzdane informacije a pristup do njih vam omogućuje uvođenje i upoteba napredne informacijske tehnologije u obliku integrisanog informacijskog sistema.

Primeri izvedenih rešenja

Planiranje i razvrščanje u proizvodnji

Brze promene na tržištu, široka paleta proizvoda, zahtevano kratko vrieme odgovora i nepredviđeni događaji, uzrokuju stalne promene u proizvodnim planovima.

Odgovor na te izazove je informacijski podržan, povratni, fleksibilan i efikasan proces planiranja, kao deo jedinstvenog Proizvodnog informacijskog sistema. Zbog toga, informacijskoj podršci planiranja u preduzeću INEA, posvećuje se posebna pažnja – kako na nivou uravnoteženja prognoze proizvodnje i prodaje, tako i potrebama za proizvodima i materijalima.

(more…)

POZIV NA SARADNJU!

Poznato je da na području vođenja u energetici i industriji, nema univerzalnog rešenja koje bi odgovaralo svim korisnicima.
Pošto naručioca smatramo za svog partnera, spremni smo da zajedno definišemo potrebe preduzeća ili industrije i da uradimo rešenje koje je maksimalno prilagođeno konkretnik potrebama.

Kontaktirajte nas